« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 29.11.2018. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 29.novembril 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2022 vastuvõtmine. I lugemine (määruse eelnõu nr 31)
  Ettekandjad-abivallavanem Helve Reisenbuk ja OÜ Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb
 2. Pärnu maakonna arengustrateegia „Pärnumaa 2035+" heakskiitmine (määruse eelnõu nr 32)
  Ettekandjad-arendusspetsialist Tiiu Sommer ja Pärnumaa Arenduskeskuse esindaja Heikki Mägi
 3. Häädemeeste Vallavolikogu 29.märtsi 2018.a määruse nr 14 „Vallavara valitsemise kord" muutmine (määruse eelnõu nr 33)
  Ettekandja-maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 4. Vallavara omandamine (otsuse eelnõu nr 72)
  Ettekandja- maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 5. Koduteenuste osutamise tingimuste ja korra kehtestamine (määruse eelnõu nr 34)
  Ettekandja-sotsiaalnõunik Eha Säde
 6. Pädevuse delegeerimine (määruse eelnõu nr 35)
  Ettekandja-abivallavanem Helve Reisenbuk
 7. Pädevuse delegeerimine (määruse eelnõu nr 36)
  Ettekandja-abivallavanem Helve Reisenbuk
 8. Häädemeeste valla vapimärgi andmine (otsuse eelnõu nr 73)
  Ettekandja-tunnustuse avaldamise komisjoni esimees Henn Saar
 9. Volikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosseisus muudatuse tegemine (otsuse eelnõu nr 74)
  Ettekandja- kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Virgo Vahenõmm
 10. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine (otsuse eelnõu nr 75)
  Ettekandja- Vallavanem Karel Tölp
 11. Osaühing Vesoka põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine. Rahalise kohustuse võtmine (otsuse eelnõu nr 76)
  Ettekandja- Vallavanem Karel Tölp
 12. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN