« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 30.01.2020. a istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 30.jaanuaril 2020. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla) asuvas sööklas.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Umbusalduse avaldamine vallavanemale (otsuse eelnõu nr 1)
  Ettekandja- volikogu liige Urmas Aava
 2. Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2022 II lugemine. Vastuvõtmine (määruse eelnõu nr 1)
  Ettekandja- abivallavanem Helve Reisenbuk
 3. Häädemeeste valla 2020.aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemise jätkamine (määruse eelnõu nr  2)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
  Kaasettekandja- finantsjuht Valli Roosmaa
 4. Hajaasustuse programmis osalemine (otsuse eelnõu nr 2)
  Ettekandja- planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 5. Varalise kohustuse võtmiseks ja hankelepingute sõlmimiseks loa andmine (otsuse eelnõu nr 3)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 6. Osalemine Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue hoone rajamise rahastamisel (otsuse eelnõu nr 4)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 7. Häädemeeste Vallavolikogu 20.detsembri 2018 otsuse nr 81 „Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 5)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 8. Häädemeeste Vallavolikogu 27.septembri 2018.a määruse nr 23 „Pädevuse delegeerimine" muutmine (määruse eelnõu nr 3)
  Ettekandja- vallasekretär Ulvi Poopuu
 9. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.