« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 30.08.2018. a istung

 

Volikogu istung toimub 30.augustil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Päevakord:

 1. Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 kinnitamine. I lugemine (määruse eelnõu nr 20)
  Ettekandja arengukava koostaja Kristjan Karabelnik
  Kaasettekandja arendusspetsialist Tiiu Sommer
 2. Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018 -2023 vastuvõtmine. I lugemine (määruse eelnõu nr 21)
  Ettekandja arendusspetsialist Tiiu Sommer
 3. Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 52)
  Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 4. Arvamuse andmine Kiusumetsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (otsuse eelnõu nr 53)
  Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 5. Arvamuse andmine Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (otsuse eelnõu nr 54)
  Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 6. IKÕ seadmine (19331 Rannametsa-Ikla tee, 19332 Häädemeeste tee) valla kasuks kergliiklustee rajamiseks (otsuse eelnõu nr 55)
  Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 7. IKÕ seadmine Häädemeestel Pärnu mnt 23a ja Lasteaia tänavale maakaabli rajamiseks (otsuse eelnõu nr 56)
  Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 8. Häädemeeste valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (määruse eelnõu nr 22)
  Ettekandja abivallavanem Helve Reisenbuk
 9. Häädemeeste Vallavolikogu 25.jaanuari 2018 otsuse nr 9 "Häädemeeste Vallavolikogu 21.detsembri 2017 otsuse nr 44 "Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine"  muutmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 57)
  Ettekandja vallavanem Karel Tölp
 10. Volikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisus muudatuse tegemine (otsuse eelnõu nr 58)
  Ettekandja alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Aule Kink
 11. Osalemine kergliiklusteede toetusskeemis. Omaosaluse garanteerimine (otsuse eelnõu nr 59)
  Ettekandja arendusnõunik Toomas Abel
 12. Informatsioon
  • Pärnu Linnavalitsuse pöördumine
  • IKÕ seadmise taotlus Reiu külas Kulla tee 9

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.