« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 31.01.2019. a istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu 31.jaanuaril 2019.a toimub algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Valla valimiskomisjoni moodustamine (otsuse eelnõu nr 1)
  Ettekandja- vallasekretär Ulvi Poopuu
 2. Jaoskonnakomisjonide moodustamine. Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine (otsuse eelnõu nr 2)
  Ettekandja- vallasekretär Ulvi Poopuu
 3. Revisjonikomisjoni liikme valimine ja koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 3)
  Ettekandja- volikogu esimees Andrus Soopalu
 4. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine (otsuse eelnõu nr 4)
  Ettekandja- revisjonikomisjoni esimees Margus Must
 5. Häädemeeste Vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 5)
  Ettekandja- volikogu esimees Andrus Soopalu
 6. Vallavolikogu alatise majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni koosseisus muudatuse tegemine (otsuse eelnõu nr 6)
  Ettekandja- komisjoni esimees Merike Saks
 7. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (otsuse eelnõu nr 7)
  Ettekandja- volikogu esimees Andrus Soopalu
 8. Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste kehtestamine (määruse eelnõu nr 1)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 9. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine (määruse eelnõu nr 2)
  Ettekandja-sotsiaalnõunik Eha Säde
 10. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumuse korras (otsuse eelnõu nr 8)
  Ettekandja-maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 11. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumuse korras (otsuse eelnõu nr 9)
  Ettekandja-maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
 12. Häädemeeste valla 2019.aasta eelarve I lugemise jätkamine (määruse eelnõu nr 3)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
  Kaasettekandja-finantsjuht Valli Roosmaa
 13. Parima pakkumuse kinnitamine (otsuse eelnõu nr 10)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 14. Häädemeeste Vallavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 23 „Tööandja sõiduauto kasutamine" muutmine (otsuse eelnõu nr 11)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 15. Loa andmine hangete korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks(otsuse eelnõu nr 12)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 16. Informatsioon

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN