« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvoor avaneb 11.märtsil

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13.mai 2019.

Taotlusblanketid, programmi tingimused ja muud vajalikud materjalid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm ja vallamajas kohapeal. 

Täpsem info: http://haademeestevald.kovtp.ee/hajaasustus