« Tagasi

Haljastusjäätmete äravedu Häädemeeste vallas Reiu, Uulu, Laadi ja Mereküla territooriumilt

Sellel aastal pakub jäätmevedaja AS Ragn-Sells lisateenusena aia- ja haljastusjäätmete äravedu Häädemeeste valla Reiu, Laadi, Uulu ja Mereküla territooriumil.

Haljastusjäätmete äraveo teenuse vajadus selles piirkonnas ilmnes, kui saabusid ettepanekud Häädemeeste valla jäätmekavale aastateks 2021-2026.

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete puhul kasutatakse kuni 150-liitriseid biolagunevast materjalist jäätmekotte, mis peavad vastama järgmistele tingimustele:

  • Täidetud jäätmekoti kaal ei tohi ületada 20 kg.
  • Täidetud jäätmekotid peavad olema pealt kinni seotud, et neid oleks võimalik autosse tõsta.
  • Kuna tegu on käsitsi tõstetva kotiga, siis klient tagab, et kotid on paigaldatud auto võimaliku peatuskoha juurde, kuid mitte kaugemale kui 4 meetrit auto peatuskohast.

Ühe koti äraveo hind 2,92 €/kott, hind sisaldab käibemaksu.

Tellimuste registreerimine alates 27.09.2021. Esimene veoring on planeeritud 15.10.2021.

Tellimused palun esitada jäätmevedajale (AS Ragn-Sells): tel 6060439, e-post info@ragnsells.ee.

Teenust osutatakse lepingut omavatele klientidele. Tasu teenuse eest lisandub korraldatud jäätmeveo arvele.