« Tagasi

I klassi õppima asuva lapse vanemale makstava toetuse taotlus

Häädemeeste vald maksab I klassi minevatele laste vanematele koolitee alustamise toetust 100 eurot lapse kohta.

Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale kelle laps asub õppima Häädemeeste valla kooli I klassi.

Väljaspool Häädemeeste valda asuvate koolide I klassi õppima asuva õpilase ühele vanemale või tema seaduslikule esindajale tingimusel, et tema ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele taotlus.