Suurjäätmete veoring ja ohtlike jäätmete veoring toimuvad mai kuus

Suurjäätmete veoring toimub 17.05.2021

Tellimuste vastuvõtt kuni 13.05.2021

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms.

Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted nagu autoromud ja nende osad (sh rehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne) ja muud tootjavastustusega hõlmatud jäätmeid.

Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile Ragn-Sells e-postiga parnu@ragnsells.com või helistades 60 60 439. Häädemeeste Vallavalitsusest võtab tellimusi vastu keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, e-post sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee.

Tellimuses tuleb märkida ligikaudne hulk ja nimetus.

Suurjäätmete äravedu on tasuline ja maksab 1,74 eurot kord. Kui ära antav suurjäätmete kogus on üle 2 kuupmeetri, lisandub iga järgmise kuupmeetri eest 1,74 eurot.

Suurjäätmed tuleb kokku lepitud asukohale valmis panna hiljemalt kella 8-ks hommikul. Suurjäätmetele peab olema tagatud suure veokiga ligipääs (jäätmete laadimist ei tohi segada hekid, puud, põõsad, teele ulatuvad oksad, piirded jmt.).

 

Ohtlike jäätmete veoring toimub 22.05.2021

Tellimuste vastuvõtt kuni 20.05.2021

Ohtlike jäätmete veoringil saab üle anda värve, lahusteid, reostunud pakendeid, vanaõli, õlifiltreid, ravimeid, kemikaale, taimekaitsevahendeid, väetiseid jmt. Ohtlikud jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!

Jäätmete üle andmine käib käest-kätte, see tähendab, et tee äärde või konteineri kõrvale jäätmeid jätta ei tohi!

Elektroonikajäätmeid (televiisorid, monitorid, külmkapid, pliidid, väikekodumasinad jmt) veoringil kaasa ei võeta!

Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile Ragn-Sells e-postiga parnu@ragnsells.com või helistades 60 60 439. Häädemeeste Vallavalitsusest võtab tellimusi vastu keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, e-post sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee.

Tellimuses tuleb ära märkida jäätmete liik ja ligikaudne kogus (värvid, lakid, tühjad värvipurgid jmt).

Ohtlike jäätmete äravedu on tasuline ja maksab 1,74 eurot kord.

Veoring algab kell 08:00 – vedaja palub selleks ajaks jäätmed valmis panna, et üleandmine toimuks sujuvalt ja võimalikult lühikese ooteajaga.