« Tagasi

Jäätmete kogumisringid Häädemeeste vallas 2020 aastal

 

25.05.2020 toimus selle aasta esimene suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas, mis vaatamata mõnele viperusele osutus väga populaarseks. Ära anti 111, 3 m³ suurjäätmeid. Tulemas on veel üks suurjäätmete veoring ja 2 ohtlike jäätmete veoringi.

Mis veoringid toimuvad?

Suurjäätmed, ohtlikud jäätmed ja elektri- ja elektroonikajäätmed.

Millal toimuvad ?

08. august 2020 – ohtlikud jäätmed + elektroonika, tellimuste esitamine kuni 5. august

14. september 2020- suurjäätmed, tellimuste esitamine kuni 10. september

24. oktoober 2020 - ohtlikud jäätmed, tellimuste esitamine kuni 21. oktoober

Mis on ohtlikud jäätmed?

Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed on: ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lahustid, reostunud pakendid, akud, patareid, vanaõli, õlifiltrid, ravimid, päevavalguslambid (peavad olema terved), kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlikke osi sisaldavad jäätmed (televiisorid, monitorid, külmkapid).

Mis ei ole ohtlikud jäätmed?

Kodumasinad, mis ei sisalda ohtlikke jäätmeid.
Asbesti ohtlike jäätmete veoringil ei koguta (tegemist on ehitusjäätmega).

Kuidas ohtlikke jäätmeid üle anda?
Vedelad ohtlikud jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt; on hea, kui jäätmete üleandja teab, milliseid jäätmeid ta üle annab – lakk, lahusti, vanaõli, värv vms.

Ohtlike jäätmete üleandmine käib käest-kätte (1,74 eurot/kord), tee äärde jäetud ohtlikke jäätmeid ei koguta. Ohtlikke jäätmeid kogutakse iga tellimuse esitanud eraisiku juurest.

Mis on suurjäätmed?

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms.

Mis ei ole suurjäätmed?

Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted nagu autoromud ja nende osad (sh rehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne) ja muid tootjavastustusega hõlmatud jäätmeid

Kuidas suurjäätmeid üle anda?

Paigutage suurjäätmed värava juurde või tee äärde autole ligipääsetavasse kohta.
kogus on kuni 2 kuupmeetrit.
Suurema koguse puhul kui 2 kuupmeetrit on lisandub iga järgmise kuupmeetri eest 1,74 eurot

Mis elektri- ja elektroonikajäätmeid vastu võetakse?

Kogumisringil võetakse vastu kodumajapidamises olevaid vanu või katkiseid elektri- ja elektroonikaseadmeid nagu pliidid, külmkapid, televiisorid, juukseföönid, elektripirnid, arvutit, mobiiltelefonid jne.

Mida ei võeta elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisringil vastu?

Mittekomplekseid asju, näiteks teleka kineskoope või külmkapisisusid.

Kuidas esitada tellimus ja kui suur on tasu?

Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile Ragn-Sells e-postiga parnu@ragnsells.com või helistades 60 60 439. Häädemeeste vallavalitsusest võtab tellimusi vastu keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, e-post sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee

Tellimus tuleb esitada hiljemalt veoringide toimumise aja juures toodud päevaks.

Nii ohtlike kui jäätmete kui suurjäätmete äravedu on tasuline ja maksab 1,74 eurot kord. Kui ära antav suurjäätmete  kogus on üle 2 kuupmeetri, lisandub iga järgmise kuupmeetri eest 1,74 eurot.

Komplekse koduelektroonika äraandmine on tasuta.

Elektroonika kogumist toetab MTÜ Eesti Elektroonikaromu ja äraveoteenust pakub AS Ragn-Sells.

Kogumisringid eterniidile (asbest) ja lehtklaasile.

Võimalus on tellida kogumisringe ka eterniidile ja lehtklaasile. Need kogumisringid toimuvad siis, kui on vähemalt 5 tellimuse esitanud inimest. Eterniiti ja lehtklaasi kogutakse eraldi, ei pea esitama tellimust mõlemale. Vedaja on AS Ragn-Sells.

lehtklaas 1m³  150,00€

eterniit 1m³      144,00€

Hinnad koos käibemaksuga, sisaldavad transporti ja laadimist.

Jäätmed peaksid olema valmis pandud auto võimaliku peatuskoha juurde ladustatult aluse peale, (kasutada võib mistahes laudu või kaubaaluseid).

Soovi korral palun võtta ühendust Häädemeeste Vallavalitsuse keskkonnanõunikuga Sirli Pedassaar-Annast, e-post sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee, tel 444 8884, 5855 9381.