« Tagasi

Keskkonnaamet on algatanud Arumetsa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress: Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115) 19.07.2021 esitatud Arumetsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 19.07.2021 kirjaga nr DM-116545-1)

Taotletav uuringruum teenindusala pindalaga 24,97 ha asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Arumetsa külas Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Laiksaare metskond 3 (katastritunnus 21401:001:0482, maatulundusmaa 100%). Katastriüksuse omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kavandatava uuringu eesmärk on välja selgitada Arumetsa uuringuruumi geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet, kasuliku kihi paksus, selle levik ja maht ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavaravaru aktiivse tarbevaruna. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 30 kaevandit ja 30 puurauku, sügavusega kuni 15 m.

Uuringu loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104/5, 11216).

Teade geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta on avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee, teadaande number 1818068).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval etteteatamisel lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 5197 5921, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/ , menetluse number on M-116545.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 10117 Tallinn.