« Tagasi

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlus

Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotlusest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Leca Eesti Osaühingu (registrikood 14253420, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 75, 13816) esitatud keskkonnakompleksloa muutmise taotluse. Ettevõtte käitis asub aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla, Kergkruusatehase  (katastritunnus 21301:004:0011; sihtotstarve tootmismaa 100%) ja Save (katastritunnus 21301:004:0154; sihtotstarve tootmismaa 100%).

Leca Eesti Osaühingu põhitegevuseks on betoonist muude ehitustoodete tootmine (EMTAKi kood 23619), mis liigitub tööstusheiteseaduse kohase mineraalsete materjalide töötlemise alla. Käitise ülesseatud võimsus on u 444 tonni kergkruusa, u 1000 tonni kergplokke ja u 33 tonni silluseid ööpäevas, mistõttu on aastaseks maksimaalseks tootmismahuks kuni 540 000 m³ kergkruusa, 245 000 m³ kergkruusplokke ja 8 000 m³ kergkruussilluseid. Käitises on 10 heiteallikat. Käitis töötab aastas 8760 tundi. Ettevõtte taotleb keskkonnakompleksloa muutmist seoses kergkruusa tootmisüksuse taasavamisega.

Keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-119837, dokument nr DM-119837-4.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade on avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, teadaande number on 1921476.