« Tagasi

Keskkonnaministri 30. oktoobri 2019 käskkirjaga nr 697 algatati Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet

  • Pärnumaalt võetakse üksikobjektidena kaitse alla Eespere künnapuu, Lindi pärnad (3 tk) ja Puhtu tamm ning Puhtu mänd.
  • Täpsustatakse 75 kaitstava looduse üksikobjekti asukohad ja määratakse neid ümbritsevate piiranguvööndite ulatus.
  • Häädemeeste vallas uusi üksikobjekte kaitse alla ei võeta. Täpsustatakse järgmiste kaitstavate looduse üksikobjektide asukohad ja neid ümbritsevate piiranguvööndite ulatus: Uulu tamm Uulu külas, Arumetsa rändrahn Arumetsa külas, Arumetsa väike rändrahn Nepste külas, Asuja rändrahn Nepste külas Nepste looduskaitsealal, Kiviaru rändrahn Orajõe külas Kiusumetsa hoiualal, Piltsi kivi Orajõe külas Kiusumetsa hoiualal.

Eelnõude, seletuskirjade ja kaardimaterjalidega saab tutvuda avalikustamise ajal 05.04.2021 kuni 30.04.2021 Keskkonnaameti veebilehel aadressil:
https://www.keskkonnaamet.ee/et/parnu-maakonna-looduse-uksikobjektide-kaitse-alla-votmine-ja-piiranguvoondi-ulatuse-maaramine

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruste eelnõude kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu 80010) hiljemalt 30.04.2021.