« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Häädemeeste Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 18 lõike 4 alusel.

Häädemeeste Vallavalitsus teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 30. oktoober 2018 korraldusega nr 465 Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada kergliiklustee alates Pärnu linna piirist kuni Reiu külas asuva Posti tee alguseni, et parandada kergliikluse võimalusi ja aidata kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele. Kergliiklustee nähakse ette paralleelselt põhimaanteega nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla.

Otsustaja on Häädemeeste Vallavalitsus (kontaktisik Karel Tölp, e-post, haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890).
Arendaja on Häädemeeste Vallavalitsus (registrikood: 77000269) aadress Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, kontaktisik Karel Tölp, e-post haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890 
Juhtekspert on Skepast&Puhkim OÜ kontaktisik Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365.

 
Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Telefon: 444 8890
E-post: INFO@HAADEMEESTE.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets
Telefon: 444 8894
E-post: sigrit.kasemets@haademeeste.ee