« Tagasi

Kohaliku Omaalgatuse programm* KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist

 


Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö
tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses
olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse

2018 kevadvoor on avatud 2.aprillist ning taotlusi võetakse vastu 2.maini
kella 16.30ni.

*NB! Allkirjastatud taotlused tuleb esitada elektrooniliselt
aadressile kop@parnumaa.ee 2.maiks hiljemalt kell 16.30.
Hilinejaid vastu ei võeta.*

KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis
(Akadeemia 3 <https://maps.google.com/?q=Akadeemia+3&entry=gmail&source=g>).

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja
tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta.

Infopäevale on vajalik registreerumine, mida saab teha 6. aprillini
aadressil kop@parnumaa.ee

Taotlusvormid ja juhendid on SA Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehel
www.peak.ee/kop

Info: Daisi Sprenk, kop@parnumaa.ee, tel.53455161