« Tagasi

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida

Rahandusministeeriumi pressiteade
1. märts 2020

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

„Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime."

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841 eurot, mis eraldatakse kokku kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).

Taotlusi saab esitada e-posti teel. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile:

Harju maakond

MTÜ Harjumaa omavalitsuste liit

Hiiu maakond

SA Hiiumaa arenduskeskus

Ida-Viru maakond

MTÜ Ida-Virumaa omavalitsuste liit

Jõgeva maakond

SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus

Järva maakond

MTÜ Järvamaa omavalitsuste liit

Lääne maakond

SA Läänemaa

Lääne-Viru maakond

MTÜ Lääne-Viru omavalitsuste liit

Põlva maakond

MTÜ Põlvamaa omavalitsuste liit

Pärnu maakond

MTÜ Pärnumaa omavalitsuste liit

Rapla maakond

MTÜ Raplamaa omavalitsuste liit

Saare maakond

Saaremaa vald

Tartu maakond

MTÜ Tartumaa omavalitsuste liit

Valga maakond

MTÜ Valgamaa omavalitsuste liit

Viljandi maakond

MTÜ Viljandimaa omavalitsuste liit

Võru maakond

SA Võrumaa arenduskeskus


Täpsemad juhendid ja vormid leiab maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel. Programmi määrusega saab tutvuda siin<https://www.riigiteataja.ee/akt/127022020014>.