« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 22.02.2018. a istung

 

 

Vallavolikogu istung toimub 22.veebruaril 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 14)
  Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg
   
 2. Lepaküla küla Laanealuse kinnistu detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 15)
  Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
   
 3. Majaka küla Kirjutsaadu kinnistu detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 16)
  Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
   
 4. Volikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisus muudatuse tegemine (otsuse eelnõu nr 17)
  Ettekandja alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Aule Kink
   
 5. Häädemeeste Vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (otsuse eelnõu nr 18)
  Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu
   
 6. Vallavalitsuse liikme kinnitamine (otsuse eelnõu nr 19)
  Ettekandja vallavanem Karel Tölp.
   
 7. Varaliste kohustuste võtmine ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (II lugemine) (otsuse eelnõu nr 20)
  Ettekandja arendusnõunik Toomas Abel.
   
 8. Varaliste kohustuste võtmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine (II lugemine) (otsuse eelnõu nr 21)
  Ettekandja arendusnõunik Toomas Abel.
   
 9. Vallavara kasutusse andmine (otsuse eelnõu nr 22)
  Ettekandja arendusnõunik Toomas Abel.
   
 10. Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu  kehtestamine (otsuse eelnõu nr 23)
  Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
   
 11. Häädemeeste valla hankekord (II lugemine) (määruse eelnõu nr 7)
  Ettekandja vallavanem Karel Tölp.
   
 12. Häädemeeste valla 2018.aasta eelarve (I lugemine) (määruse eelnõu nr 8)
  Ettekandja vallavanem Karel Tölp.
   
 13. Informatsioon

 

Volikogu eelnõude ja lisadega on võimalik tutvuda DOKUMENDIREGISTRIS