« Tagasi

Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

 

 

Keskkonnaamet teatab Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Massiaru II liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Penu ja Massiaru külades riigile kuuluvatel katastriüksustel. Mäeeraldis asub kinnistul Orajõe metskond 4 (katastritunnus 21303:001:0512) ja moodustub kahest lahustükist. Massiaru II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 77,06 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 82,38 ha. Seisuga 15.09.2018 on mäeeraldisega seotud kaevandatavad varud järgmised: ehitusliiv 1 225 tuh m³; täiteliiv 1 094 tuh m³; ehituskruus 98 tuh m³. Aasta keskmiseks kaevandamismahuks on 100 tuh m³. Maavarade kasutusalaks on teede ehitus ja remont. Luba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.
Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekarjäär, 48022; info@eestikillustik.ee, kontaktisik Ole Sein, tel 534 92373).

Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383).

Juhtekspert on Aadu Niidas (OÜ Inseneribüroo STEIGER, e-post aadu@steiger.ee, tel 668 1013).

KMH aruande eelnõuga saab tutvuda Massiaru raamatukogus ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised ja pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek.

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 5 november kuni 6. detsember 2020.

KMH aruande avalik arutelu toimub 8. detsembril 2020 kell 17.00 endises Massiaru koolimajas (Massiaru, 86004 Pärnu maakond).