Palun ärge risustage pakendikonteinereid ja nende ümbrust

  

/Fotod: erakogu/

 

Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud nende inimeste abistamiseks, kes keskkonnast hoolivad ja jäätmeid taaskasutusse suunata soovivad. Kuid ikka ja jälle juhtub seda, et hoolimatud inimesed, kes jäätmete sorteerimisest lugu ilmselgelt ei pea, risustavad pakendikonteinereid ja nende ümbrust sobimatute jäätmetega.

Selle nädal alguses oli Rannametsa parklas oleva pakendikonteineri ümber kuhjatud selline virn olmejäätmeid, et pakendeid enam konteinerisse panna ei olnud võimalik.

Palume kõigil, kes ise sorteerimisest lugu ei pea, olla teiste suhtes niipalju lugupidavam, et nende vaeva mitte ära rikkuda. Rannametsa elanikud ei pea kannatama võõrast rämpsu oma akna all.

 

Sirli Pedassaar-Annast
keskkonnanõunik