« Tagasi

Peagi muutub biojäätmete kogumine kohustuslikuks

2022. aasta sügisest muutub biojäätmete kogumine kohustuslikuks. Kompostimisvõimaluse puudumisel tuleb tellida tasuline jäätmete äravedu (sarnaselt segaolmeprügi kogumisele). Häädemeeste vallas liidetakse biojäätmete kogumine korraldatud jäätmeveoga järgmisel jäätmeveo perioodil, mis algab 1.03.2023. Biojäätmete üleandmise kohustusest vabastatakse ainult need eramaja omanikud, kes oma kodus biojäätmed komposteerivad.

Ülemineku soodustamiseks soovib Häädemeeste Vallavalitsus esitada elanike toetamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) ning kodukompostrite (kuni 420-liitrit) ostuks.

Selleks, et kaardistada elanike vajadusi, ootame kõigi korteriühistutelt ja eramajade omanikelt tagasisidet lühikesele küsitlusele Häädemeeste valla veebilehel.

NB! Tegemist on andmete kaardistamisega rahastuse taotlemiseks, osalemine ei taga kompostri või biokonteineri saamist, kuid positiivse rahastusotsuse korral on kompostrite või biokonteinerite saamise eesõigus antud küsitluses osalejatel.

Andmeid kaardistatakse kuni 20. oktoobrini 2021.

Soovid soodsalt kiirkompostrit või biokonteinerit? –Anna oma soovist teada!

Küsimustikku on võimalik täita vaid elektrooniliselt SIIN.

Toidujäätmete sorteerimise soodustamiseks jagab Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) ning kodukompostrite ostuks.

Selleks et teaksime, milline on kompostrite ja biokonteinerite reaalne vajadus, palume kõigil eraisikutel ja korteriühistutel enda soovidest teada anda.

NB! Tegemist on andmete kaardistamisega rahastuse taotlemiseks. Osalemine ei taga kompostri või biokonteineri saamist, kuid positiivse rahastusotsuse korral on kompostrite või biokonteinerite saamise eesõigus antud küsitluses osalejatel. (Kogutud andmed on kasutamiseks ainult Häädemeeste Vallavalitsusese esindajatele rahastuse taotlemiseks ja positiivse otsuse korral täitjatega kontakteerumiseks.)

Iga vastus on oluline!

Andmeid kaardistatakse kuni 20. oktoobrini 2021.