« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Siimu põik 6 (84801:001:1128, 1492 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 31.03.2005. a otsusega nr 11 kehtestatud Selja  kinnistu detailplaneeringust (töö nr 176-04, Henri Projekt  OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses ja muutes krundile sissesõidutee asukohta võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 13.07.2020 kuni 24.07.2020 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel haademeestevald.kovtp.ee. Arvamused esitada hiljemalt 24.07.2020.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee