« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Haaviku tee 7 (84801:001:1416, 2647 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 16.12.2005. a otsusega nr 85 kehtestatud Ene  detailplaneeringust, muutes krundile sissesõidutee detailplaneeringu järgset asukohta. Uus asukoht tupiktänava lõpust.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 15.07.2020 kuni 27.07.2020 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel haademeestevald.kovtp.ee. Arvamused esitada hiljemalt 27.07.2020.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee