« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Uulu külas, Kadaka (84801:001:1649, 2646 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 27.08.2009. a otsusega nr 44 kehtestatud Liisa kinnistu detailplaneeringust (ARBO US OÜ) suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 13.03.2021 kuni 24.03.2021 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/  Arvamused esitada hiljemalt 24.04.2021.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee.