« Tagasi

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK VÄLJAPANEK

 

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Posti tee 54 (84801:001:1016, 2471 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 06.08.2004. a otsusega nr 70 kehtestatud Ponimetsa detailplaneeringust (det-13183, AB Büroo OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 07.05.2018 kuni 17.05.2018 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel www.haademeeste.ee. Arvamused esitada hiljemalt 17.05.2018.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee