« Tagasi

Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

 

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib Häädemeeste Vallavolikogu isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras.

Kandideerida võivad isikud, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Häädemeeste vallas vähemalt ühe aasta ning kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Pärnu Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks.


Ankeet palume saata Häädemeeste Vallavolikogule hiljemalt 11. detsembril 2018 
Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Pärnumaa või
digiallkirjastatuna e-postile haademeeste@haademeeste.ee    

Ankeedi võib tuua ka vallavalitsuse kantseleisse või Häädemeeste teenuskeskusesse..

Lisainfo: Ulvi Poopuu, 444 8890, ulvi.poopuu@haademeeste.ee