« Tagasi

RMK raietööd vana maantee ääres Treimanis ja Metsapoolel

Novembris-detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes.
 
Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud (37,6 ha) on suures enamuses (66,6%) jõudnud küpsesse ikka. Noored metsad praktiliselt puuduvad ja rannikumännikute tulevikku silmas pidades oleme lageraie asemel kavandanud aegjärkseid raieid, kokku 25,3 hektaril.
Aegjärkse raie puhul raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajali üle raielangi kahe või enama raiejärguna. Raiejärkude vaheline aeg sõltub uuenemise edukusest, kuid pole lühem kui 6 aastat. Harvendatud metsas tekib loodusliku uuenduse näol uus noor männik. Aegjärkne raie võimaldab vaatajasõbralikumalt saavutada uue metsapõlve tekke.
RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandusvõtted ja nende ajalise jaotuse.
 
Raietööde kava tutvustame huvilistele 10. septembril kell 15 Treimanis klubiesisel platsil.