« Tagasi

RMK TEAVITAB RAIETÖÖDEST Metsakülas, Reiu külas ja Urissaare külas

 

2019. aasta esimeses pooles kavandab RMK raietöid:

  • Urissaare kalmistu naabruses paiknevas riigimetsas, kus aegjärkse raiega majandatakse 1,15 ha  männikut  ja harvendusraiega 19 hektarit männienamusega puistusid.
  • Metsakülas, Tallinn-Pärnu-Ikla maanteest mere pool paiknevas riigimetsas maatükil Surju metskond 88, kus kavandatakse harvendusraiet 3 hektaril kase enamusega puistudes ja lageraiet 0,5 hektaril kaasikus.
  • Reiu taimla kõrval paiknevas riigimetsas kavandatakse lageraiet 3,32 hektari suurusel alal Reiu taimla ja taimla taguse tee (Laagri tee) vahelisel alal.

Kuna nimetatud alad on elanike poolt aktiivses kasutuses, siis soovib RMK tutvustada raiete asukohta ja läbiviimise protsessi avalikult  kohapeal.

Plaane tutvustatakse:

  • 2.novembril k.a. kell 11 Massiaru raamatukogus ja vajadusel hiljem ka metsas.
  • 2.novembril k.a. kell 14 Häädemeeste vallamajas  (Pargi 1, Uulu küla II korrus) ja vajadusel hiljem ka metsas.

 

Heiki Ärm

RMK Metsaosakond

Pärnumaa metsaülem