« Tagasi

Töökorralduslikud muudatused Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavates asutustes

 

Kinnitatud Häädemeeste vallavanema 18.11.2020. a käskkirjaga nr 12-1/3.

 

Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamiseks soovitame alates 23. novembrist vallavalitsuse hallatavates asutustes võtta kasutusele alljärgnevad abinõud:

  1. Allasutustel järgida jätkuvalt Terviseameti ja HTM-i poolt antud suuniseid.
  2. Töötajatele mõeldud koosolekute, nõupidamiste, ümarlaudade, avalike arutelude, koolituste korraldamisel või nendel osalemisel kasutada eelistatult e-keskkondi.
  3. Vältimaks rahvamasside kogunemist ja lähikontakte on otstarbekas kuni 15. jaanuarini ära jätta siseruumides kavandatud avalikud kultuuri- ja spordiüritused. Võimalusel asendada need piiratud osalejatega, hajutatud või väliüritustega.
  4. Haridusasutustel viia miinimumini koolides ja lasteaedades lapsevanemate sisenemine, hajutada õpilasi vahetundides, võimaldada õpilastel ja töötajatel kasutada kaitsevahendeid. Vältida ühiskogunemisi. Seega ülekoolilised ja lasteaedades ühised jõulupeod on soovitav ära jätta. Lasteaedadel töötada rühmapõhiselt ehk vältida rühmade vahelisi kontakte. Hinnata kriitiliselt väljasõitudel (koolitused, seminarid, õppekäigud, võistlused) osalemise vajadust ja ohutust.
  5. Kultuuriasutused peavad omama oma asutuste külastajatest ülevaadet, koguma külastajate kontakte. Võimaldama oma töötajatele ja külastajatele kaitsevahendid.  Ürituse korraldaja tagab maskide kasutamise siseruumides.
  6. Ühiskasutatavaid ruume ja sageli kasutatavaid pindasid majades tuleb jätkuvalt märgpuhastada iga 2-4 tunni järel.
  7. Raamatukogudesse lubada siseneda maski või muu isikukaitsevahendiga (n. visiir, sall suu ja nina ees). Juhtida tähelepanu käte desinfitseerimisele ruumi sisenedes. Töötajatel kanda isikukaitsevahendit.
  8. Noorsootööasutustel  jälgida tegevuse korraldamisel, et osalejad oleksid terved ja koos tegutsevad rühmad võimalikult väikesearvulised ning koos käivad lapsed ei vahelduks pidevalt. Võimalikult palju kasutada õues tegutsemise võimalusi.
  9. Huviringide läbiviimisel valida võimalikult avar ruum ning hajutada õpilased üksteisest. Ühiskasutatavaid vahendeid tuleb regulaarselt desinfitseerida ning eelistada tegevusi, mis ei eelda osaliste vahelist füüsilist kontakti. Vältida olukordi, kus õpilased laulavad või mängivad puhkpille suunaga lähedal viibiva kaaslase näo poole.
  10. Vältida eri kollektiivide ühisproove.