« Tagasi

VALIMISED

VALIMISPÄEV

Alguskuupäev: 03.03.2019

Kestus: 09.00-20.00

 

Kõik valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00 – 20.00 ja hääletada saab vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnasKodus saab hääletada valimispäeval, 3. märtsil. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada taotlus (kirjalikult või telefoni teel) hiljemalt 3. märtsil kl 14.00. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, kodus hääletamise põhjust (nt. terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine). Kodus hääletamise taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

Häädemeeste Vallavalitsuse 08.01.2019 määrusega nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine" on Häädemeeste vallas moodustatud 6 valimisjaoskonda ja Häädemeeste Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 2 on moodustatud 6 jaoskonnakomisjoni.

 

Valimisjaoskond nr 1 - Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Jaoskonnakomisjoni esimees Maarika Atka
Liikmed Kaja Aasov, Sale Leppik, Jaanika Künnarpää, Saima Jakobson, Reet Sai.
Asendusliikmed Birjo Ringas, Külli Strandberg.

Valimisjaoskond nr 2 - Kabli seltsimaja, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond; 
Jaoskonnakomisjoni esimees Eha Leppik
Liikmed Kerli Õismets, Eha Männe, Ülle Sulu, Heino Busch.
Asendusliikmed Kai Ein, Elve Vahenõmm.

Valimisjaoskond nr 3 - Massiaru raamatukogu, Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Jaoskonnakomisjoni esimees Ülle Iir
Liikmed Marvi Talts, Sirje Ruusma, Lydia Koitla, Ervin Tšaškin
Asendusliikmed Raivo Ruusma, Tiina Ruul

Valimisjaoskond nr 4 - Treimani rahvamaja, Treimani küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Jaoskonnakomisjoni esimees Anneli Graudina
Liikmed Elle Lepp, Svetlana Jõekäär, Vahur Kesküla, Viljar Soomre
Asendusliikmed Evi Laarents, Aire Seljak

Valimisjaoskond nr 5 - Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Jaoskonnakomisjoni esimees Erika Friedrichson
Liikmed Triin Laidoner, Marianne Lumera, Veiko Arnek, Marju Pulst, Ruudo Must, Ege Altmart.
Asendusliikmed Raimo Piirikuus, Anu Liiva

Valimisjaoskond nr 6 – Tahku Tare, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Jaoskonnakomisjoni esimees Sirje Hein
Liikmed Külli Kuusaru, Maike Lääne, Teevi Leppik, Marii Lääne, Anu Sommer
Asendusliikmed Ülle Toomla, Külli Schenk

 

Valimisjaoskonda minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).

Informatsiooni valimiste kohta saab valimiste veebilehelt www.valimised.ee, e-posti aadressilt info@valimised.ee ja infotelefonilt 631 6633.