Keskkonnaamet teatab Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

    Keskkonnaamet teatab Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Keskkonnaameti pressiteade 23. oktoober 2020   Oktoober ja november on rändekaladele kudeaeg – lõhe, meriforell, jõeforell ja jõesilm tulevad praegu jõgedesse sünnikoelmutele...

Kalade kuderände õnnestumiseks tuleb omanikel paise ja kalapääse hooldada

Keskkonnaameti pressiteade 23. oktoober 2020   Oktoober ja november on rändekaladele kudeaeg – lõhe, meriforell, jõeforell ja jõesilm tulevad praegu jõgedesse sünnikoelmutele...

Saabunud on sügis ja sellega koos ka kütteperiood. Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks köetud, tuletame meelde ohutu kütmise näpunäited. Enne kütteperioodi algust tuleb korstnapühkijal...

Ohutu kütmise meelespea Päästeametilt

Saabunud on sügis ja sellega koos ka kütteperiood. Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks köetud, tuletame meelde ohutu kütmise näpunäited. Enne kütteperioodi algust tuleb korstnapühkijal...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 29. oktoobril 2020. a algusega kell 16.00 Kabli Seltsimajas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 29.10.2020. a istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 29. oktoobril 2020. a algusega kell 16.00 Kabli Seltsimajas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Kui plaanid korraldada 2021. aastal maakondlikku sündmust, mille kaasrahastaja võiks olla Pärnumaa Omavalitsuste Liit, siis taotluste esitamise tähtpäev on  15. detsember 2020. ...

Avatud on taotlemine 2021. aasta maakondlike sündmuste kaasfinantseerimiseks

Kui plaanid korraldada 2021. aastal maakondlikku sündmust, mille kaasrahastaja võiks olla Pärnumaa Omavalitsuste Liit, siis taotluste esitamise tähtpäev on  15. detsember 2020. ...

Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas oma 27. septembri 2018 määrusega nr 24 Häädemeeste valla tunnustuse andmise korra, kus on sätestatud Häädemeeste valla poolt jagatavate tunnustuste (autasude)...

Kandidaatide esitamine Häädemeeste valla aumärgi, vapimärgi ja teiste tunnustuste saamiseks

Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas oma 27. septembri 2018 määrusega nr 24 Häädemeeste valla tunnustuse andmise korra, kus on sätestatud Häädemeeste valla poolt jagatavate tunnustuste (autasude)...

TTJA on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" ...

Toetus kiire interneti püsiühendusega liitumiseks

TTJA on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" ...

„Kes käis rannas telekat vaatamas?" küsimus tekkis peale teavitust, et Reiu ranna konteiner jäi tühjendamata, sest sinna oli pandud televiisor. Reiu ranna parklas olev konteiner on mõeldud...

Reiu ranna segaolmejäätmete konteineris oli telekas

„Kes käis rannas telekat vaatamas?" küsimus tekkis peale teavitust, et Reiu ranna konteiner jäi tühjendamata, sest sinna oli pandud televiisor. Reiu ranna parklas olev konteiner on mõeldud...

Selle aasta juulis väljahõigatud üleskutse märgata valla kauneimaid kodusid kandis vilja ja nii sai Häädemeeste valla „Kaunis Kodu" hindamiskomisjon esitada Häädemeeste vallavalitsusele...

Häädemeeste valla 2020 aasta kaunimad kodud on valitud

Selle aasta juulis väljahõigatud üleskutse märgata valla kauneimaid kodusid kandis vilja ja nii sai Häädemeeste valla „Kaunis Kodu" hindamiskomisjon esitada Häädemeeste vallavalitsusele...

Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) on olnud avalikustamisel alates 13.07.2020 valla kodulehel https://haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad . Koroonakriisist...

Häädemeeste valla arengukavasse muudatusettepanekute tegemine ja avalikustamine

Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) on olnud avalikustamisel alates 13.07.2020 valla kodulehel https://haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad . Koroonakriisist...

    Keskkonnaministeeriumil algas sel nädalal 29.09 „Austa toitu jäägitult!" kampaania, mille eesmärk on vähendada kodumajapidamistes tekkivaid toidujäätmeid. Kampaania...

Keskkonnaministeeriumil algas sel nädalal 29.09 „Austa toitu jäägitult!“ kampaania

    Keskkonnaministeeriumil algas sel nädalal 29.09 „Austa toitu jäägitult!" kampaania, mille eesmärk on vähendada kodumajapidamistes tekkivaid toidujäätmeid. Kampaania...

  Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja...

Riigivara võõrandamine 23.09.2020

  Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja...

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 24. septembril 2020. a algusega kell 17.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks...

Häädemeeste Vallavolikogu 24.09.2020. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 24. septembril 2020. a algusega kell 17.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks...

  Novembris- detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud...

RMK raietööd vana maantee ääres Jaagupis ja Krundikülas

  Novembris- detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud...

Lugupeetud Häädemeeste valla Leader projektitaotlejad Pärnu Lahe Partnerluskogu 2020 taotlusvoor   Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus. Taotlejad on tegevuspiirkonnas...

LEADER infopäev: Pärnu Lahe Partnerluskogu 2020 taotlusvoor Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.

Lugupeetud Häädemeeste valla Leader projektitaotlejad Pärnu Lahe Partnerluskogu 2020 taotlusvoor   Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus. Taotlejad on tegevuspiirkonnas...

   /Fotod: erakogu/   Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud nende inimeste abistamiseks, kes keskkonnast hoolivad ja jäätmeid taaskasutusse suunata soovivad. Kuid...

Palun ärge risustage pakendikonteinereid ja nende ümbrust

   /Fotod: erakogu/   Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud nende inimeste abistamiseks, kes keskkonnast hoolivad ja jäätmeid taaskasutusse suunata soovivad. Kuid...

Häädemeeste Muusikakooli õppeaasta avaaktus toimub koolimajas kolmapäeval, 2. septembril kell 14.

Muusikakooli õppeaasta avaaktus

Häädemeeste Muusikakooli õppeaasta avaaktus toimub koolimajas kolmapäeval, 2. septembril kell 14.

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. augustil 2020. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla). Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

Häädemeeste Vallavolikogu 26.08.2020 istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. augustil 2020. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla). Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

  Keskkonnaamet teatab, et Nordpont OÜ (registrikood 12583892, aadress: Madara 25, Kristiine linnaosa, Tallinn) on esitatud keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste...

Keskkonnaloa taotlus

  Keskkonnaamet teatab, et Nordpont OÜ (registrikood 12583892, aadress: Madara 25, Kristiine linnaosa, Tallinn) on esitatud keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 12