Volikogu istung toimub 06. augustil 2020. a algusega kell 08.30 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks esitatakse...

Häädemeeste Vallavolikogu 06.08.2020. a istung

  Volikogu istung toimub 06. augustil 2020. a algusega kell 08.30 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks esitatakse...

Häädemeeste vald maksab I klassi minevatele laste vanematele koolitee alustamise toetust 100 eurot lapse kohta. Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale...

I klassi õppima asuva lapse vanemale makstava toetuse taotlus

Häädemeeste vald maksab I klassi minevatele laste vanematele koolitee alustamise toetust 100 eurot lapse kohta. Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Haaviku tee 7 (84801:001:1416, 2647 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Haaviku tee 7 (84801:001:1416, 2647 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni  9.oktoobrini 2020 valla kodulehel: ...

Häädemeeste valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni  9.oktoobrini 2020 valla kodulehel: ...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Laadi külas, Siimu põik 6 (84801:001:1128, 1492 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Laadi külas, Siimu põik 6 (84801:001:1128, 1492 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

  25.05.2020 toimus selle aasta esimene suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas, mis vaatamata mõnele viperusele osutus väga populaarseks. Ära anti 111, 3 m³ suurjäätmeid. Tulemas on...

Jäätmete kogumisringid Häädemeeste vallas 2020 aastal

  25.05.2020 toimus selle aasta esimene suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas, mis vaatamata mõnele viperusele osutus väga populaarseks. Ära anti 111, 3 m³ suurjäätmeid. Tulemas on...

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid. Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab...

Ragn-Sells AS teavitus

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid. Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab...

    Häädemeeste Vallavalitsuse kollektiivpuhkus 6-26. juuli 2020. a. Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel kell 9.00-15.00 vallavalitsuse ja teenuskeskuse...

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS PUHKAB:

    Häädemeeste Vallavalitsuse kollektiivpuhkus 6-26. juuli 2020. a. Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel kell 9.00-15.00 vallavalitsuse ja teenuskeskuse...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks. Teenistusülesanded: Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, Häädemeeste...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks. Teenistusülesanded: Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, Häädemeeste...

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 25. juunil 2020. a algusega kell 16.00 NB! Istung toimub Häädemeeste Keskkooli aulas/söögisaalis. Kell 18.00 toimub Häädemeeste kergliiklustee...

Häädemeeste Vallavolikogu 25.06.2020 istung

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 25. juunil 2020. a algusega kell 16.00 NB! Istung toimub Häädemeeste Keskkooli aulas/söögisaalis. Kell 18.00 toimub Häädemeeste kergliiklustee...

Häädemeeste Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on algatanud Häädemeeste vallas Nepste külas geoloogiliste uuringulubade menetluse. Nepste V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse...

Keskkonnaamet on algatanud Nepste V ja Nepste VI uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse

Häädemeeste Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on algatanud Häädemeeste vallas Nepste külas geoloogiliste uuringulubade menetluse. Nepste V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse...

Inspektorid avastavad enne suvist rahvuspüha suurtest jaanitule lõkkeasemetest materjali, mida ei ole lubatud põletada, näiteks rehve, värvitud puitu, riideid ja muid jäätmeid. Juuresolev pilt...

Puhas jaanilõke või prügi põletamine

Inspektorid avastavad enne suvist rahvuspüha suurtest jaanitule lõkkeasemetest materjali, mida ei ole lubatud põletada, näiteks rehve, värvitud puitu, riideid ja muid jäätmeid. Juuresolev pilt...

Suveperioodil suureneb jookide ja söökide tarbimine väljaspool kodu, tahes-tahtmata tekib selle tagajärjel ka jäätmeid. Paraku kasutatakse veel siiani paljudel suveüritustel ühekordseid nõusid,...

Suveüritustele vastu teadlikult ja keskkonnasäästlikult

Suveperioodil suureneb jookide ja söökide tarbimine väljaspool kodu, tahes-tahtmata tekib selle tagajärjel ka jäätmeid. Paraku kasutatakse veel siiani paljudel suveüritustel ühekordseid nõusid,...

  Keskkonnamet on suunanud avalikule väljapanekule Nepste loodukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu. Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13....

Nepste looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisest teavitamine

  Keskkonnamet on suunanud avalikule väljapanekule Nepste loodukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu. Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13....

  Käesolev juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Nimetatud ürituste hulka...

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

  Käesolev juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Nimetatud ürituste hulka...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 03.juunil 2020. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 03.06.2020 istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 03.juunil 2020. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

  Volikogu istung toimub 28.mail 2020. a algusega kell 16.00   zoom.us veebikeskkonnas   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:   ...

Häädemeeste Vallavolikogu 28.05.2020. a istung

  Volikogu istung toimub 28.mail 2020. a algusega kell 16.00   zoom.us veebikeskkonnas   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:   ...

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Kandidaate saab esitada alates ...

Märka ja esita täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Kandidaate saab esitada alates ...

  Vallavalitsus annab teada, et alates 18.05.2020 lõpetavad ametnikud töö kodukontoris ja naasevad tavapärasesse töörutiini. Vallavalitsuse ja teenuskeskuse uksed jäävad siiski...

Töökorraldusest Häädemeeste vallavalitsuses ja teenuskeskuses

  Vallavalitsus annab teada, et alates 18.05.2020 lõpetavad ametnikud töö kodukontoris ja naasevad tavapärasesse töörutiini. Vallavalitsuse ja teenuskeskuse uksed jäävad siiski...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 11