Päästeameti pressiteade 28. aprill 2021   Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele...

Metsa- ja maastikutulekahjudeni viinud rikkumistele reageeritakse edaspidi rangemalt

Päästeameti pressiteade 28. aprill 2021   Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele...

Sotsiaalkindlustusamet korraldab abivahendite teenust ning rahastab abivahendite üürimist ja müümist. Riigisoodustusel müüdavad abivahendid ning nende hüvitamise tingimused on välja toodud ...

Riigisoodustusega abivahendite eraldamisest

Sotsiaalkindlustusamet korraldab abivahendite teenust ning rahastab abivahendite üürimist ja müümist. Riigisoodustusel müüdavad abivahendid ning nende hüvitamise tingimused on välja toodud ...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung 29.04.2021. a kell 16.00 zoom.us veebikeskkonnas. Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: Häädemeeste valla teede ja...

Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021. a istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung 29.04.2021. a kell 16.00 zoom.us veebikeskkonnas. Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: Häädemeeste valla teede ja...

Pärnumaalt võetakse üksikobjektidena kaitse alla Eespere künnapuu, Lindi pärnad (3 tk) ja Puhtu tamm ning Puhtu mänd. Täpsustatakse 75 kaitstava looduse üksikobjekti asukohad ja...

Keskkonnaministri 30. oktoobri 2019 käskkirjaga nr 697 algatati Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet

Pärnumaalt võetakse üksikobjektidena kaitse alla Eespere künnapuu, Lindi pärnad (3 tk) ja Puhtu tamm ning Puhtu mänd. Täpsustatakse 75 kaitstava looduse üksikobjekti asukohad ja...

Seoses Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamisega oodatakse kõiki huvilisi kolmapäeval, 28. aprillil 2021 kell 17:00-19:00  veebis toimuvale teabepäevale, kus...

Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise avalik teabepäev kutsub osalema

Seoses Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamisega oodatakse kõiki huvilisi kolmapäeval, 28. aprillil 2021 kell 17:00-19:00  veebis toimuvale teabepäevale, kus...

Suurjäätmete veoring toimub 17.05.2021 Tellimuste vastuvõtt kuni 13.05.2021 Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed,...

Suurjäätmete veoring ja ohtlike jäätmete veoring toimuvad mai kuus

Suurjäätmete veoring toimub 17.05.2021 Tellimuste vastuvõtt kuni 13.05.2021 Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed,...

  Septembrist mai lõpuni kestva kursuse jooksul aidatakse osalejal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga . Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu...

Kursus aitab omandatud ajukahjustusega inimesed tagasi tööle

  Septembrist mai lõpuni kestva kursuse jooksul aidatakse osalejal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga . Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju...

Teade Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju...

KredEx avab 12.04.2021.a . lasterikaste perede  kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.a.   Toetus on suunatud  madala sissetulekuga peredele ,...

"Kodutoetus lasterikastele peredele" taotlusvooru avamine

KredEx avab 12.04.2021.a . lasterikaste perede  kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.a.   Toetus on suunatud  madala sissetulekuga peredele ,...

  Päevakava: 12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda puuetega inimestele ja nende lähedastele? Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja...

EPIKoda kutsub huvilisi osalema 6. mail kell 12-15 puuetega inimestele suunatud e-infopäeval

  Päevakava: 12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda puuetega inimestele ja nende lähedastele? Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja...

  Häädemeeste Vallavalitsus ja teenuskeskus on 1. aprillil avatud kuni kella 14.00-ni. 2. aprillil SULETUD!   Häid pühi!

Vallavalitsuse lahtiolekuajad

  Häädemeeste Vallavalitsus ja teenuskeskus on 1. aprillil avatud kuni kella 14.00-ni. 2. aprillil SULETUD!   Häid pühi!

AVALIK ARUTELU ( 19. aprillil kell 17.00) LINK .   Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukavasse aastateks 2021–2024 on kõigil valla elanikel võimalus esitada...

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021–2024 koostamine

AVALIK ARUTELU ( 19. aprillil kell 17.00) LINK .   Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukavasse aastateks 2021–2024 on kõigil valla elanikel võimalus esitada...

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25.  märtsil 2021. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 25.03.2021. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25.  märtsil 2021. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Uulu k ülas, Kadaka (84801:001:1649, 2646 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Uulu k ülas, Kadaka (84801:001:1649, 2646 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Posti tee 32 (84801:001:0666, 1737 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Posti tee 32 (84801:001:0666, 1737 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

  Hea vallaelanik ja ettevõtja Valminud on Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 eelnõu. Jäätmekava on valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist....

Jäätmekava eelnõu avalikustamise teade

  Hea vallaelanik ja ettevõtja Valminud on Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 eelnõu. Jäätmekava on valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist....

  12.03.2021 alustatakse Võiste aleviku rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitrasside aluse pinnase uurimistöödega. Selleks teostatakse pistelist puurimist järgmistes...

Võiste aleviku rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitrasside aluse pinnase uurimistööd

  12.03.2021 alustatakse Võiste aleviku rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitrasside aluse pinnase uurimistöödega. Selleks teostatakse pistelist puurimist järgmistes...

Stenbocki maja, 8. märts 2021 Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu Valitsuse liikmed kinnitasid tänasel...

Piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Stenbocki maja, 8. märts 2021 Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu Valitsuse liikmed kinnitasid tänasel...

Alates 3. märtsist kehtib Lääne päästekeskuse haldusalas asuvates maakondades siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi. Keeldu...

Jääle minek on 3. märtsist keelatud kõikides Lääne regiooni maakondades

Alates 3. märtsist kehtib Lääne päästekeskuse haldusalas asuvates maakondades siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi. Keeldu...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021. a algusega kell 16.00. Istung toimub zoom.us veebikeskkonnas Majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni...

Häädemeeste Vallavolikogu 25.02.2021. a istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021. a algusega kell 16.00. Istung toimub zoom.us veebikeskkonnas Majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 14