Avaldatud on taotlusvooru ja infopäeva teated.
  Võiste aleviku Sadama tänava ja lähipiirkonna kujundusprojekti tutvustav arutelu toimub  28. oktoobril kell 17.00 Külakeskuses Tahku Tare Kujundusprojekt annab...

Kujundusprojektide tutvustamine

  Võiste aleviku Sadama tänava ja lähipiirkonna kujundusprojekti tutvustav arutelu toimub  28. oktoobril kell 17.00 Külakeskuses Tahku Tare Kujundusprojekt annab...

Kaitsevägi korraldab koos Kaitseliiduga 26.- 28. oktoobril ühisõppuse Ikla piiripunktis ja selle lähiümbruses. Õppuse ajal liiguvad piirkonnas nii jalgsi kui motoriseeritud patrullid,...

Teade õppusest

Kaitsevägi korraldab koos Kaitseliiduga 26.- 28. oktoobril ühisõppuse Ikla piiripunktis ja selle lähiümbruses. Õppuse ajal liiguvad piirkonnas nii jalgsi kui motoriseeritud patrullid,...

  Ametikoha peamine eesmärk: Häädemeeste vallaelanike kultuuri-, spordi-  ja huvitegevuse koordineerimine ja  korraldamine ning võimaluste loomine vaba aja veetmiseks Uulu...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks

  Ametikoha peamine eesmärk: Häädemeeste vallaelanike kultuuri-, spordi-  ja huvitegevuse koordineerimine ja  korraldamine ning võimaluste loomine vaba aja veetmiseks Uulu...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. septembril 2019. a algusega kell 16.00 Soometsa Külamajas aadressil Soometsa küla, Häädemeeste vald.   Kinnitamiseks...

Häädemeeste Vallavolikogu 26.09.2019. a istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. septembril 2019. a algusega kell 16.00 Soometsa Külamajas aadressil Soometsa küla, Häädemeeste vald.   Kinnitamiseks...

  28. septembril avatud järgmised majutusasutused: Piirisaare turismitalu: www.piirisaare.ee, 56484777 Metsaääre majutus,  http://olavikaubandus.eu/maja/...

Maal elamise päev Häädemeeste vallas

  28. septembril avatud järgmised majutusasutused: Piirisaare turismitalu: www.piirisaare.ee, 56484777 Metsaääre majutus,  http://olavikaubandus.eu/maja/...

  Konkurss Pärnumaa Ettevõtluse Auhind on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusarengusse panustanud...

Pärnumaa Ettevõtluse auhind 2019

  Konkurss Pärnumaa Ettevõtluse Auhind on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusarengusse panustanud...

  Õppida saaks klaverit, viiulit, puhkpille (klarnetit, plokkflööti ja saksofoni) ning näppepille (mandoliin, kitarr, ukulele). Kõikide erialadega kaasneb üldõpe – solfedžo ja...

Häädemeeste Muusikakoolis on algavaks õppeaastaks veel mõned vabad õpilaskohad

  Õppida saaks klaverit, viiulit, puhkpille (klarnetit, plokkflööti ja saksofoni) ning näppepille (mandoliin, kitarr, ukulele). Kõikide erialadega kaasneb üldõpe – solfedžo ja...

  Müügitingimused leiate SIIT
23.07.2019 on seoses plaanilise elektrikatkestusega ka veekatkestus Häädemeestel Keskkooli pumpla piirkonnas.   AS Häädemeeste VK +372 5981 3636 vk@haademeeste.ee

Veekatkestus Häädemeestel

23.07.2019 on seoses plaanilise elektrikatkestusega ka veekatkestus Häädemeestel Keskkooli pumpla piirkonnas.   AS Häädemeeste VK +372 5981 3636 vk@haademeeste.ee

Maanteeamet teatab põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust...

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Maanteeamet teatab põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust...

  Alates 1. augustist saavad Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid ning sügava puudega isiku saatjad . ...

Täiendav tasuta sõit alates 01.08.2019. a.

  Alates 1. augustist saavad Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid ning sügava puudega isiku saatjad . ...

  Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Siimumetsa tee 3 (84801:001:1116, 1667 m², elamumaa 100%)...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

  Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Siimumetsa tee 3 (84801:001:1116, 1667 m², elamumaa 100%)...

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 - 2024 eelnõu dokumendid on leitavad aadressil:  http://haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 - 2024 eelnõu avalikustamine

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 - 2024 eelnõu dokumendid on leitavad aadressil:  http://haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad

Häädemeeste Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega, tähtajalise lepinguga, tööle asumisega alates 26.08.2019. Avaldus, CV ja erialast haridust...

Konkurss Häädemeeste Lasteaia lasteaiaõpetaja ametikohale

Häädemeeste Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega, tähtajalise lepinguga, tööle asumisega alates 26.08.2019. Avaldus, CV ja erialast haridust...

  Häädemeeste Vallavalitsuse kollektiivpuhkus 8.-30. juuli 2019. a. Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel kell 9.00-15.00 vallavalitsuse ja teenuskeskuse ruumides. ...

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike puhkuseajad 2019. a suveperioodil

  Häädemeeste Vallavalitsuse kollektiivpuhkus 8.-30. juuli 2019. a. Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel kell 9.00-15.00 vallavalitsuse ja teenuskeskuse ruumides. ...

toimub 27.juunil 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:   ...

Häädemeeste Vallavolikogu 27.06.2019. a istung

toimub 27.juunil 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:   ...

  Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Võiste alevikus, Sarapuu tn 6 (84801:005:0401, 2820 m², elamumaa 100%)...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

  Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Võiste alevikus, Sarapuu tn 6 (84801:005:0401, 2820 m², elamumaa 100%)...

  Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad...

Abivahendite hüvitamisest

  Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad...

  30. mail 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 30.05.2019. a istung

  30. mail 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 7