« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 17.02.2022. a istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 17. veebruaril 2022 algusega kell 16.00 Jõulumäe Tervisespordikeskuses, aadressil Leina küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1. Volikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine.
2. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
3. Vaideotsus Tamme Korteriühistu vaides Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022
otsusele nr 2 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras".
4. AS Häädemeeste VK laenu garanteerimine Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
5. Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine. II lugemine.

vaheaeg


6. Otsus vallavara kasutamise kohta. (Siimu tee, Laadi küla).
7. AS Häädemeeste VK laenu garanteerimine Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

8. Informatsioon