« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 17.12.2021 istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril  2021  algusega kell 16.00 Lepanina Hotellis (Kabli küla, Häädemeeste vald).

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

  1. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Otsuse eelnõu nr 12
  2. Revisjonikomisjoni liikme valimine. Otsuse eelnõu nr 13
  3. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. Otsuse eelnõu nr 14
  4. Kooli pidaja esindajate nimetamine Häädemeeste valla üldhariduskoolide ning huvikooli hoolekogudesse. Otsuse eelnõu nr 15
  5. Pärandvara vastuvõtmine. Otsuse eelnõu nr 16
  6. Palgalise vallavalitsuse liikme töötasu suuruse määramine. Otsuse eelnõu nr 17
  7. Tööandja ametiauto kasutamine. Otsuse eelnõu nr 18
  8. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks eesmärgiga hankida vallavanemale ametiauto. Otsuse eelnõu nr 19
  9. Informatsioon