« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 23.11.2021 istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 23. novembril  2021  algusega kell 16.00 Uulu Põhikooli aulas (Soometsa tee 3, Uulu küla, Häädemeeste vald). Sissepääs tagumisest uksest (Uulu Rehvi poolt).

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1. Häädemeeste vallavanema valimine. 

2. Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine. 

3. Häädemeeste Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. 

4. Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. 

5. Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord. 

6. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine. 

7. Vallavanema töötasu määramine. 

8. Esindajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule. 

9. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku. 

10. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine. 

11. Hüvitise maksmine. 

12. Informatsioon

 

Istung toimub halva epidemioloogilise olukorra tõttu hajutatult ning järgides Vabariigi Valitsuse poolt ettenähtud nõudeid. Koroonaviiruse vastu vaktsineerimis- või läbipõdemistõendit volikogu liikmetelt volikogu istungil osalemiseks ei nõuta!