11.12.19

Tahkuranna valla vapimärk anti Tahkuranna vallale osutatud teenete väärtustamiseks, s.t vapimärgi kavaler on oma töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud valla arengule.

Tahkuranna valla vapimärgi kavalerid:

1998
Lehte Rinaldo
Peet Maruste

1999
Asta Kütt

2000
Uno Saat
Kaljo Ruubis

2001
Enn Tasalain
Saima Vaher

2002
Andrus Veerpalu

2003
Andres Ilves

2004
Arkadi Kallaste
Jüri Kõresaar

2005
Eevi Vallek

2007
Hilde Pulk
Sirje Kõresaar

2008
Tiiu Pärnits

2010
Ilmar Tõnisson


2011
Klaudi Tints


2012
Krista Saarse

2013
Kalmer Metsaoru

2016
Tõnu Kivis

2017
Ülle Toomla
Ulvi Poopuu
Tiiu Sommer

Toimetaja: IRIS HAHLBERG