24.08.22

Humanitaarvaldkonna abivallavanem

Helve Reisenbuk

520 2292

helve.reisenbuk@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaalnõunik

Eha Säde

444 8896, 5340 8385

eha.sade@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Lastekaitsespetsialist

Eliise Erissaar

444 8896, 5915 1721

eliise.erissaar@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaaltöö spetsialist

Sandra Rebane

5346 7102

sandra.rebane@haademeeste.ee

Vastuvõtt Häädemeestel

Avahooldustöötaja

Kaja Kivis

5342 6916

kaja.kivis@haademeeste.ee

 

Puuetega inimeste hoolekande spetsialist Merike Adele Mee 53413825 merikeadele.mee@haademeeste.ee  

 

Toimetaja: ANTS JÄRV
« Tagasi

Puuetega inimeste kutseõpe

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on Erasmus+ projekti abil koos partneritega Eestist, Austriast ja Saksamaalt valmis saanud õppekava ja digilahendused kehapuuetega inimestele kujundaja eriala õppimiseks arvuti abil ilma kodust lahkumata.

Koos Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojaga alustatakse õppetööd 1. septembril. Õpe toimub projekti ja Eesti riigi toel ja õppida saab mistahes asukohas. Lõpetamisel antakse riiklik lõputunnistus.