11.01.23

Humanitaarvaldkonna abivallavanem

Helve Reisenbuk

520 2292

helve.reisenbuk@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaalnõunik

Eha Säde

444 8896, 5340 8385

eha.sade@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Lastekaitsenõunik

Eliise Erissaar

444 8896, 5915 1721

eliise.erissaar@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaaltöö spetsialist

Sandra Rebane

5346 7102

sandra.rebane@haademeeste.ee

Vastuvõtt Häädemeestel

Avahooldustöötaja

Kaja Kivis

5342 6916

kaja.kivis@haademeeste.ee

 

Puuetega inimeste hoolekande spetsialist Merike Adele Mee 53413825 merikeadele.mee@haademeeste.ee  

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG
Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on Erasmus+ projekti abil koos partneritega Eestist, Austriast ja Saksamaalt valmis saanud õppekava ja digilahendused kehapuuetega inimestele kujundaja eriala õppimiseks...

Puuetega inimeste kutseõpe

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on Erasmus+ projekti abil koos partneritega Eestist, Austriast ja Saksamaalt valmis saanud õppekava ja digilahendused kehapuuetega inimestele kujundaja eriala õppimiseks...

Millal tasub pöörduda ohvriabisse? Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse...

OHVRIABI

Millal tasub pöörduda ohvriabisse? Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse...

  Juunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK). Esimesel kolmel kuul toimib erandkorras sotsiaaltranspordi senine...

Sotsiaaltranspordi korraldus läks üle Pärnumaa Ühistranspordikeskusele

  Juunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK). Esimesel kolmel kuul toimib erandkorras sotsiaaltranspordi senine...

  Austatud Häädemeeste valla elanik, kas teadsite, et üksinda kodus olles juhtub rohkem saatuslikke õnnetusi kui liikluses? Medi häirenuputeenus  pakub turvatunnet Teie...

TURVALINE ELU TEIE (VANA)VANEMATELE – MEDI HÄIRENUPUTEENUS

  Austatud Häädemeeste valla elanik, kas teadsite, et üksinda kodus olles juhtub rohkem saatuslikke õnnetusi kui liikluses? Medi häirenuputeenus  pakub turvatunnet Teie...

  Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad...

Abivahendite hüvitamisest

  Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad...