11.01.23

Humanitaarvaldkonna abivallavanem

Helve Reisenbuk

520 2292

helve.reisenbuk@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaalnõunik

Eha Säde

444 8896, 5340 8385

eha.sade@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Lastekaitsenõunik

Eliise Erissaar

444 8896, 5915 1721

eliise.erissaar@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaaltöö spetsialist

Sandra Rebane

5346 7102

sandra.rebane@haademeeste.ee

Vastuvõtt Häädemeestel

Avahooldustöötaja

Kaja Kivis

5342 6916

kaja.kivis@haademeeste.ee

 

Puuetega inimeste hoolekande spetsialist Merike Adele Mee 53413825 merikeadele.mee@haademeeste.ee  

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG
« Tagasi

Sotsiaaltranspordi korraldus läks üle Pärnumaa Ühistranspordikeskusele

 

Juunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK). Esimesel kolmel kuul toimib erandkorras sotsiaaltranspordi senine korraldus, et inimestel oleks aega harjuda.

Sotsiaaltranspordi klientideks on inimesed, kelle tervislik seisund takistab isikliku sõiduauto või ühistranspordi kasutamist, kuid kellele on vaja tagada võimalus käia tööl, koolis ja kasutada avalikke teenuseid.

Sotsiaaltranspordi sõite on õigus PÜTK-lt tellida ainult nendel inimestel või nende esindajatel, kelle andmed on Häädemeeste vallavalitsuse poolt PÜTK-le eelnevalt edastatud. Kliendid, kes soovivad lähiajal sõite tellida, peavad esimesena pöörduma oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole, et tema andmed edastataks kiiresti PÜTK-le. Kõik need inimesed, kellel esialgu sõite plaanis ei ole, ei pea teenuseosutaja vahetumise tõttu koheselt midagi tegema, kohalik omavalitsus korraldab ise mõne aja jooksul kliendiandmete edastamise.

Omavalitsused saadavad sotsiaaltransporti vajavate inimeste ehk klientide andmed PÜTK-le edasi. Sealhulgas teatatakse PÜTK-le iga kliendi kohta talle lubatud soodushinnaga sõitude arv. Soovi korral saavad kliendid  oma soodushinnaga sõitude arvu teada sotsiaaltöötajalt. Kui klient soovib sõita rohkem, kui talle soodushindadega sõite antud on, saab ta seda teha tavahinnaga. Tavahindadega sõitude arv ei ole suunatud klientidele piiratud.

PÜTK hinnakiri kliendile alates 01.06.2020

Üks sõidusuund

Sõidutsoon nr 1: Pärnu keskuslinn

Sõidutsoon nr 2: Pärnu maakond, v.a Pärnu keskuslinn

Sõidutsoon nr 3: iga muu maakond eraldi

Soodushind tööpäeval

2 eurot

2 eurot

4 eurot

Soodushind puhkepäeval

3 eurot

3 eurot

6 eurot

Tavahind tööpäeval

10 eurot

10 eurot

10 eurot

Tavahind puhkepäeval

15 eurot

15 eurot

15 eurot

Hind ühele saatjale

0 eurot

0 eurot

0 eurot

 

PÜTK-l on sotsiaaltranspordi osutamiseks võimalik kogu maakonnas kasutada 11 sõiduautot ja kuut erisõidukit. Kõik need autod on töö ajal tähistatud esiklaasil oleva sildiga „Sotsiaalsõit".  Erisõidukid  on varustatud tõstukiga ning need võimaldavad peale võtta kaks ratastooli. Üks autodest on varustatud kandemadratsi ja kanderaamiga. Kõigis erisõidukites on kasutamiseks olemas ratastool, kandetool ja trepironija. Kõik sõidukid on jaotatud üle maakonna laiali. Veoteenust osutab firma AS L&L.

Autojuhid abistavad vajadusel kliente kodust sõidukisse ja sõidukist sihtkoha fuajeesse ning aitavad kaasavõetavate liikumisabivahendite ja kottide paigutamisel. Juhul kui inimesel on abi vaja ka sihtkohas ja/või sõidu ajal, siis peab ta endale kaasa võtma saatja. Isikliku saatja puudumisel tuleb pöörduda oma sotsiaaltöötaja poole. Kandemadratsi või kandetooli tõstjad on vedajafirma poolt.

Suunatud kliendid või nende esindajad saavad sõidutellimusi esitada tööpäevadel kell 08.00-15.00 helistades telefonile 4425 769 või 58 800 893 või e-postiga sotsiaaltransport@pytk.ee. Võimalusel tuleks oma sõidutellimus esitada vähemalt kolm tööpäeva ette. Samadelt telefoninumbritelt saab küsida ka lisainfot. PÜTK-i kodulehel www.pytk.ee on  avaldatud sotsiaaltranspordi kliendileht.

Lisainfot sotsiaaltransporditeenuse kohta saab samuti küsida valla sotsiaalnõunikult Eha Sädelt telefonil 5340 8385; e-post eha.sade@haademeeste.ee või valla sotsiaaltöö spetsialistilt Sandra Rebaselt telefonil 53467102, e-post sandra.rebane@haademeeste.ee.

Linna ja maakonna ühtselt toimiva sotsiaaltranspordi korralduse loomist toetab Euroopa Sotsiaalfond.