14.08.20

 

Ehitusvaldkonna abivallavanem Siim Suursild 444 8883,
5887 3309
siim.suursild@haademeeste.ee Vastuvõtt Uulus

Majandus-
ja ehitusnõunik

Jaak Vapper

446 5248
5559 3790

jaak.vapper@haademeeste.ee

Vastuvõtt Häädemeestel

Ehitus- ja kommunaalnõunik

Alar Vahtra

444 8893,
5300 6898

alar.vahtra@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Planeerimisnõunik

Maia-Liisa Kasvandik

444 8894,
5300 6898

maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Registrite spetsialist

Helene Klein

444 8893,
5300 6898

helene.klein@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG