17.01.23

 

Häädemeeste Huvikeskus

Suurküla 4, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa (Häädemeeste Seltsimajas)

Juhataja - Anneli Leppik; tel 5559 3118

e-post: huvikeskus@haademeeste.ee

 

Huvikeskuse põhiülesanne on Häädemeeste aleviku ja seda ümbritsevate külade elanikele huvitegevuse võimaluste pakkumine ning nende kultuuriline teenindamine.

Huvikeskuses tegutsevad erinevad huviringid täiskasvanutele ja noortele.

Täiskasvanutel on hetkel võimalus liituda rahvatantsu grupiga, huviteatriga, õmblusringiga, keraamikaringiga, line-tantsu ja jooga grupiga.

Noortele toimuvad tantsu-, kokandus-, muusika-, surfi- , loovus- , õmblus- ja DJ-ringid.

Avatud on ka noortetuba, kus noortel oleks võimalus ühekoos kvaliteetselt aega veeta.

Huvikeskuses on olemas kostüümilaenutus, bändiruum ning õmblustuba, mida on kõigil huvilistel võimalus, kokkuleppel huvikeskuse juhtajaga, kasutada.

 

Häädemeeste Huvikeskuse põhimäärus