2.02.23

 

Häädemeeste valla aukodanikud:

2021
Karel Tölp

 

Häädemeeste valla vapimärgi kavalerid:

2018
Viljar Soomre
 

2019
Esta Vesik
Argo Mengel

2020
Maret Salak


2021
Maia-Liisa Kasvandik
Viktor Koop
Aarne Raev

2022

Riho Pruul

Ago Tähiste

 

 

 

 

Toimetaja: ANTS JÄRV