22.06.22

 Häädemeeste vallast saab iga laps ja noor kvaliteetse eluks vajaliku ettevalmistuse. Siin töötavad motiveeritud oma tööd südamega tegevad õpetajad ja tugispetsialistid. Õpikeskkond on turvaline ja vastab igas haridusasutuses tänapäevasele käsitlusele. Haridusvõrk võtab arvesse elanike arvu, paiknemist ja igapäevaseid liikumismustreid.

Häädemeeste vallas tegutseb  4 munitsipaalkooli Häädemeeste Keskkool, Uulu Põhikool, Metsapoole Põhikool, Tahkuranna Lasteaed- Algkool ning huvikool Häädemeeste Muusikakool. Haridusasutuste paiknemist kaardil saab vaadata SIIT.

 

 

Häädemeeste Muusikakool

Kool loodi 1992.aastal. Praegu õpetatakse koolis klaverit, viiulit, akordioni, trompetit, klarnetit, mandoliini/kitarri. Õpilasi on koolis 35, neist 21 klaveriõpilast. Õpetajaid on 8, neist ainult klaveriõpetajaid 2. Eelmistest Tobiase konkurssidest on võtnud osa 8 õpetaja Vaike Väljamäe (tookord Killingu) õpilast aastatel 1999, 2001, 2008 ja 2010.

Sellel konkursil osaleb 2 õpilast – Carmen Lainela ja Heleri Gaponenko.

 

Pärnu mnt 32, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Kooli direktor Tiia Soomre

Tel. 446 5177
e-post: muusikakool@haademeeste.ee
Häädemeeste muusikakooli põhimäärus

Toimetaja: VALTER TOMINGA