3.05.18

 

Kehtestatud detailplaneeringud on kättesaadavad E-vald keskkonnas aadressil https://service.eomap.ee/h%C3%A4%C3%A4demeestevald_uus/

Toimetaja: MAIA-LIISA KASVANDIK