Häädemeeste vald soovib välja ehitada kergliiklustee lõigu Uulu-Soomets tee ääres olemasolevast kergliiklusteest kuni Lepa-Leina küla tee ristmikuni. Ainus liikumisvõimalus kergliiklejatel...

Uulu-Soometsa tee kergliiklustee projekteerimine

Häädemeeste vald soovib välja ehitada kergliiklustee lõigu Uulu-Soomets tee ääres olemasolevast kergliiklusteest kuni Lepa-Leina küla tee ristmikuni. Ainus liikumisvõimalus kergliiklejatel...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine "...

Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine "...

Hanke eesmärk on Häädemeeste valla tänavavalgustusvõrgu hooldamine alates liitumispunktist madalpinge jaotusvõrguga kuni valgustus- ja vooluvõtupunktideni. Hange on leitav riigihangete...

Häädemeeste valla tänavavalgustuse hooldus 36 kuuks

Hanke eesmärk on Häädemeeste valla tänavavalgustusvõrgu hooldamine alates liitumispunktist madalpinge jaotusvõrguga kuni valgustus- ja vooluvõtupunktideni. Hange on leitav riigihangete...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Häädemeeste Vallavalitsus palub hinnapakkumist reservtoitesisendite lisamiseks olemasolevale elektrisüsteemile mobiilsete diiselgeneraatorite tarvis Häädemeeste Keskkooli (Kooli tn 10,...

Hange alla lihthanke piirmäära elektrisisenditele reservtoitesisendite lisamiseks Häädemeeste Keskkooli ning Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse hoonetes

Häädemeeste Vallavalitsus palub hinnapakkumist reservtoitesisendite lisamiseks olemasolevale elektrisüsteemile mobiilsete diiselgeneraatorite tarvis Häädemeeste Keskkooli (Kooli tn 10,...

Hanke eesmärk on teede hööveldamine teekatte profiili tagamiseks ja lohkude silumiseks. Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN .

Häädemeeste valla teede hööveldamine sügis 2022

Hanke eesmärk on teede hööveldamine teekatte profiili tagamiseks ja lohkude silumiseks. Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN .

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema hankemenetluse " Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 202 2 " hankemenetluses. Hankedokumentide kohta selgituste või...

Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 2022

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema hankemenetluse " Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 202 2 " hankemenetluses. Hankedokumentide kohta selgituste või...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone asemele kaasaegne energiatõhus kahe rühmaga lasteaia...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone asemele kaasaegne energiatõhus kahe rühmaga lasteaia...

Hanke eesmärgiks on teostada mustkatete rajamine Häädemeeste vallas asuvatele teedele (asukohad maa-ameti kaartidel).   Hange on kättesaadav SIIT .

Häädemeeste valla mustkatted 2022

Hanke eesmärgiks on teostada mustkatete rajamine Häädemeeste vallas asuvatele teedele (asukohad maa-ameti kaartidel).   Hange on kättesaadav SIIT .

  Hange on kättesaadav SIIT .
Häädemeeste valla haljasalade murude niitmine koos niitmiseelse ja järgse koristusega ning maha langenud okste ja lehtede koristamine 2022-2023 aastatel taimede vegetatsiooniperioodidel. ...

Häädemeeste valla haljasalade hooldus 2022-2023

Häädemeeste valla haljasalade murude niitmine koos niitmiseelse ja järgse koristusega ning maha langenud okste ja lehtede koristamine 2022-2023 aastatel taimede vegetatsiooniperioodidel. ...

Häädemeeste valla Rannametsa küla Rannametsa-Luite tee I, Rannametsa-Luite tee II ja Häädemeeste-Rannametsa tee lõigu rekonstrueerimine.   Hange on leitav riigihangete registrist....

Häädemeeste valla kruusateede rekonstrueerimine 2022

Häädemeeste valla Rannametsa küla Rannametsa-Luite tee I, Rannametsa-Luite tee II ja Häädemeeste-Rannametsa tee lõigu rekonstrueerimine.   Hange on leitav riigihangete registrist....

Häädemeeste Keskkooli projekteerimise eesmärk on hoone energiatõhusamaks muutmine ja kaasajastamine.   Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN .

Häädemeeste Keskkooli koolimaja renoveerimisprojekti koostamine

Häädemeeste Keskkooli projekteerimise eesmärk on hoone energiatõhusamaks muutmine ja kaasajastamine.   Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN .

Hanke eesmärk on rajada olemasoleva hoone väliskülge kahe peatusega lift. Lift peab mahutama vähemalt ühte seisvat inimest (saatja) ning ühte ratastoolis olevat inimenst. Lift paigaldatakse...

Häädemeeste Tervisekeskuse välislifti rajamine

Hanke eesmärk on rajada olemasoleva hoone väliskülge kahe peatusega lift. Lift peab mahutama vähemalt ühte seisvat inimest (saatja) ning ühte ratastoolis olevat inimenst. Lift paigaldatakse...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hanke menetluses ja esitama pakkumust hankija esitatud hanke alusdokumentidele.

Sõiduauto kasutusrendi hankimine

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hanke menetluses ja esitama pakkumust hankija esitatud hanke alusdokumentidele.

  Hanke nimetus: Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont Pakkumuste esitamise ja avamise tähtajad: Esitada hiljemalt 01.10.2018 kell 10.00 Häädemeeste vallavalitsuse...

Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont

  Hanke nimetus: Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont Pakkumuste esitamise ja avamise tähtajad: Esitada hiljemalt 01.10.2018 kell 10.00 Häädemeeste vallavalitsuse...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke " Häädemeeste valla kohalike teede ja tänavate viitadega märgistamine " hankemenetluses. ...

Häädemeeste valla kohalike teede ja tänavate viitadega märgistamine

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke " Häädemeeste valla kohalike teede ja tänavate viitadega märgistamine " hankemenetluses. ...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta...

Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine II

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta...

    Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema hanke "Sõiduauto kasutusrent I" hankemenetluses. Hanke objekt on 1 (ühe), hankedokumendi lisas 1 toodud tehnilistele...

Sõiduauto kasutusrent I

    Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema hanke "Sõiduauto kasutusrent I" hankemenetluses. Hanke objekt on 1 (ühe), hankedokumendi lisas 1 toodud tehnilistele...