Hankeleping on sõlmitud aktsiaseltsiga TREF Nord kogumaksumusega 61 303,06 eurot käibemaksuta. Vallavalitsus alustas lihtmenetlusega riigihanke "Suurküla rannatee parkla rajamine",...

Suurküla rannatee parkla rajamine

Hankeleping on sõlmitud aktsiaseltsiga TREF Nord kogumaksumusega 61 303,06 eurot käibemaksuta. Vallavalitsus alustas lihtmenetlusega riigihanke "Suurküla rannatee parkla rajamine",...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu õueala rajatised " hankemenetluses. Hankedokumentide (edaspidi ka HD)...

Häädemeeste Hooldekodu õueala rajatised

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu õueala rajatised " hankemenetluses. Hankedokumentide (edaspidi ka HD)...

Hankemenetlus on lõppenud seoses kõigi pakkumuste tagasilükkamisega, kuna kõik pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust ja hankija eelarve võimalusi. Häädemeeste Vallavalitsus kutsub...

Häädemeeste Keskkooli spordisaali valgustus

Hankemenetlus on lõppenud seoses kõigi pakkumuste tagasilükkamisega, kuna kõik pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust ja hankija eelarve võimalusi. Häädemeeste Vallavalitsus kutsub...

Avatud hankemenetluse tulemusena sõlmiti hankeleping ettevõtjaga OPTIMUS EHITUS OÜ, maksumusega 501 238,20 eurot käibemaksuta Häädemeeste Hooldekodu (Eakate Kodu) vana osa renoveerimistööde...

Häädemeeste Hooldekodu renoveeriimise projekteerimis- ja ehitustööd

Avatud hankemenetluse tulemusena sõlmiti hankeleping ettevõtjaga OPTIMUS EHITUS OÜ, maksumusega 501 238,20 eurot käibemaksuta Häädemeeste Hooldekodu (Eakate Kodu) vana osa renoveerimistööde...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke  " Männiküla tee sadeveed"  hankemenetluses.

Männiküla tee sadeveed

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke  " Männiküla tee sadeveed"  hankemenetluses.

Hankeleping sõlmiti ettevõtjaga TREFNord, maksumusega 359 545,19 eurot ilma käibemaksuta.   Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke Häädemeeste aleviku jalg- ja...

Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee rajamine

Hankeleping sõlmiti ettevõtjaga TREFNord, maksumusega 359 545,19 eurot ilma käibemaksuta.   Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke Häädemeeste aleviku jalg- ja...

Pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud. Häädemeeste Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Häädemeeste Suurküla rannatee eajamiseks. Hanketeade ja hanke...

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud. Häädemeeste Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Häädemeeste Suurküla rannatee eajamiseks. Hanketeade ja hanke...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke "Valla 1. aastapäeva toitlustamine" hankemenetluses.

Valla 1. aastapäeva toitlustamine

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke "Valla 1. aastapäeva toitlustamine" hankemenetluses.

Vallavalitsus viib läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamiseks. Hankemenetluse valik on põhjendatud asjaoluga, et avatud...

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

Vallavalitsus viib läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamiseks. Hankemenetluse valik on põhjendatud asjaoluga, et avatud...

 Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta aastaaruannete...

Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine

 Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta aastaaruannete...

Lõppenud hankemenetluse tulemusena kinnitati edukaks osaühing Confemar pakkumus kogumaksumusega 16 965 eurot käibemaksuta (20 358 eurot käibemaksuga. Eduka pakkujaga on sõlmitud hankeleping. ...

IKT vahendite hankimine Häädemeeste valla noorsootööasutustele

Lõppenud hankemenetluse tulemusena kinnitati edukaks osaühing Confemar pakkumus kogumaksumusega 16 965 eurot käibemaksuta (20 358 eurot käibemaksuga. Eduka pakkujaga on sõlmitud hankeleping. ...

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke tulemusena sõlmiti hankeleping osaühinguga TARMEN, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Lumetõrje Häädemeeste valla Rannametsa piirkonnas 2018-2021

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke tulemusena sõlmiti hankeleping osaühinguga TARMEN, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusena sõlmiti hankeleping pakkujaga Massiaru Põllumajanduslik Osaühing, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Lumetõrje Häädemeeste valla Massiaru piirkonnas 2018-2021

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusena sõlmiti hankeleping pakkujaga Massiaru Põllumajanduslik Osaühing, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke "Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021" (riigihanke viitenumber 200705). Hange korraldatakse...

Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke "Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021" (riigihanke viitenumber 200705). Hange korraldatakse...

Hange on lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 381 pakkumuste mitteesitamise alusel. Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusega riigihanke "Jaagupi...

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

Hange on lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 381 pakkumuste mitteesitamise alusel. Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusega riigihanke "Jaagupi...

Häädemeeste Vallavalitsus sõlmib hanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine" lepingu eduka pakkujaga, osaühinguga Elin (registrikood 10052831), pakkumuse...

Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine

Häädemeeste Vallavalitsus sõlmib hanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine" lepingu eduka pakkujaga, osaühinguga Elin (registrikood 10052831), pakkumuse...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamine

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema riigihankes " Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus" hankemenetluses.

Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema riigihankes " Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus" hankemenetluses.

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud...

Häädemeeste vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine"

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste seltsimaja põrand" hankemenetluses.  

Häädemeeste seltsimaja põrand

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste seltsimaja põrand" hankemenetluses.