19.04.22

 

Häädemeeste Muuseum

Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001,Häädemeeste vald, Pärnumaa 

Juhataja Kaire Käära

e-post: muuseum@haademeeste.ee 
Tel. 446 5106; 5698 0136

Muuseum on avatud:
E ja T 10.00-16.00 Teistel aegadel juhatajaga kokkuleppel.

Häädemeeste muuseum on munitsipaalmuuseum, mis loodi juba1991.aastal. Alates 2022.aastast asub muuseum uues vastrenoveeritud endises Häädemeeste vallamajas, jagades auväärset hoonet Häädemeeste teenuskeskusega. Uuenenud ekspositsioon on läbilõige Häädemeeste piirkonna ajaloost, purjelaevanduse arengust, kalandusest, olulisel kohal on kiriku-, kooli- ja kultuurilugu. Põnevad tarbe- ja iluesemed talutoas näitavad elu-olu 100 aastat tagasi. Häädemeeste ajalugu ja pärimuslood on hoolega talletatud õdede kodu-uurijate Marta Mäesalu ja Enda Kallase poolt. Paljuski tänu nendele on olemas põhjalikud kirjeldused Häädemeeste piirkonna ja külade  erinevatest ajajärkudest  ning folkloorist. Muuseumi tegutsemise aastate jooksul on kogusid täiendanud just kohalikud inimesed, kes väärtustavad oma kodukohta ja inimeste lugusid. Muuseumis korraldatakse vestlusringe ja üritusi kohaliku pärimuse ja kultuuri hoidmiseks ning edasiandmiseks. Muuseumis on rohkelt talletatud koduloolist materjali – uurimustööd, dokumendid, esemed ja kirjandus. Muuseumi arvestatav maalikogu on leidnud koha nii muuseumi  kui ka teenuskeskuse personali tööruumide seintel.  Muuseum ootab kõiki huvilisi külla ja tule avasta, kuidas Häädemeeste omale just sellise nime sai!

Lõpetuseks  Häädemeeste vanasõna „Elu peab olema ja tuli peab põlema!"

 

Häädemeeste muuseumi põhimäärus

Toimetaja: ANTS JÄRV