3.04.19

 

Häädemeeste valla esimene noortevolikogu

 

11. märtsil 2019. aastal luges valimiskomisjon (Aire Kallas-Maddison, Ants Järv, Heli Lank, Aigi Treumuth, Kerli Õismets, Anne Kalda, Egle Vutt, Ege Altmart) hääled kokku ja selgitati välja Häädemeeste esimese noortevolikogu koosseis järgnevalt:

Metsapoole piirkond ( 3 liiget):

 1. Ako Ilmar Ilus
 2. Annika Hansschmidt
 3. Lisete Nepste

Asendusliikmena varupingile jääb : Donna-Gendra Laansoo.

Häädemeeste/Kabli piirkond (5 liiget):

 1. Joonatan Pajuväli
 2. Marta-Lotta Tamm
 3. Andreas Artma
 4. Timmu Kiiver
 5. Lisette Eylandt

Asendusliikmena varupingile jäävad: Martin Murdla, Mia Parik ja Maria Auväärt.

Võiste/Tahkuranna piirkond (3 liiget):

 1. Simona Kärsin
 2. Anette-Marie Õis
 3. Teet Järvoja

Asendusliikmena varupingile jääb: Mariann-Krõõt Mätas.

Uulu Piirkond (5 liiget):

 1. Alice Võsanurm
 2. Andres Pihu
 3. Lisandra Laaneorg
 4. Anett Aedma
 5. Terhi Kuuse

Asendusliikmena varupingile jääb: Maris Mitt.

 

22. märts 2019. aastal toimus esimene Häädemeeste valla noortevolikogu istung.

Volikogu esimeheks valiti Lisette Eylandt.

Aseesimeesteks valiti Teet Järvoja ja Alice Võsanurm.

 

Noortevolikogu valiti ja hakkab tööle vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu poolt 28.02.2019. a  vastu võetud määrusele nr 4  "Häädemeeste valla noortevolikogu põhimäärus".

 

Eesmärk ja põhitegevus:

 1. Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
 2. Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
 • arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja –valitusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
 • teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
 • esindab Häädemeeste noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorte üritusel.

 

2019. aasta tegevuskava:

nr

Tegevus

Aeg (tähtaeg)

Vastutaja(d)

 1.  

Ülevallaline  suurüritus

septembri lõpp

Lisette, Terhi, Anett, Andres, Lisandra, Alice

 1.  

Kahepäevane koolitus koos õpilasesinduste noortega

27.-28. aprill

Lisette, Marta-Lotta, Timmu, Andreas, Joonatan

 1.  

Kohtumine teise omavalitsuse noortevolikoguga

oktoobri lõpp

Alice, Teet, Simona, Anette-Marie

 1.  

Noortevolikogu veebilehe loomine

novembri lõpp

Teet

 1.  

Noortevolikogu logo loomine

novembri lõpp

Alice

 1.  

Osaluskohvik valla ametnikega, volikogu liikmetega ja õpilasesinduse liikmetega

mai

Lisette, Ako, Lisete, Annika

 1.  

Tegevuskava koostamine 2012

detsember

Lisette, Teet, Alice

 1.  

Töökoosolekud

aastaringne

Teet, Lisette

 

Lisainfot küsi Aire Kallas-Maddisonilt

aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG