Häädemeeste Vallavalitsus võttis 31.05.2023 korraldusega nr 271 vastu Häädemeeste vallas Reiu külas Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 kinnistute (katastritunnused 21401:001:0442 ja...

Reiu külas Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 31.05.2023 korraldusega nr 271 vastu Häädemeeste vallas Reiu külas Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 kinnistute (katastritunnused 21401:001:0442 ja...

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 346 vastu Häädemeeste vallas Uulu külas asuva Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks...

Uulu külas Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 346 vastu Häädemeeste vallas Uulu külas asuva Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks...

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Häädemeeste vallas Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest. Häädemeeste Vallavalitsus kehtestas 09.08.2022 korraldusega nr 347 Häädemeeste...

Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Häädemeeste vallas Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest. Häädemeeste Vallavalitsus kehtestas 09.08.2022 korraldusega nr 347 Häädemeeste...

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Häädemeeste vallas Majaka külas Mihkli ja  Väike-Mihkli  kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest 8. juuni 2022 korraldusega nr 240. ...

Majaka külas Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu kehtestamine

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Häädemeeste vallas Majaka külas Mihkli ja  Väike-Mihkli  kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest 8. juuni 2022 korraldusega nr 240. ...

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 08.06.2022 korraldusega nr 241 vastu Häädemeeste vallas Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 13 726 m 2 . Planeeringu...

Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 08.06.2022 korraldusega nr 241 vastu Häädemeeste vallas Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 13 726 m 2 . Planeeringu...

Häädemeeste vallavalitsus kehtestas 04.05.2022 korraldusega nr 190 Häädemeeste vallas Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu.  Häädemeeste Vallavalitsus võttis 15.06.2021...

Reiu külas Kadi tee 8 detailplaneeringu kehtestamine

Häädemeeste vallavalitsus kehtestas 04.05.2022 korraldusega nr 190 Häädemeeste vallas Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu.  Häädemeeste Vallavalitsus võttis 15.06.2021...

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus 84801:001:1587, registriosa 4083406, pindala 18 678 m2 ,...

Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus 84801:001:1587, registriosa 4083406, pindala 18 678 m2 ,...

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Reiu külas Kerdi kinnistu detailplaneeringu. Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus...

Kerdi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Reiu külas Kerdi kinnistu detailplaneeringu. Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus...

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas 21.04.2022 jätta algatamata Uulu külas asuva Jõekalda kinnistu (84801:001:0729, registriosa 521606) detailplaneeringu. Planeeringuga sooviti kinnistu...

Uulu külas Jõekalda detailplaneeringu algatamata jätmine

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas 21.04.2022 jätta algatamata Uulu külas asuva Jõekalda kinnistu (84801:001:0729, registriosa 521606) detailplaneeringu. Planeeringuga sooviti kinnistu...

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2021 korraldusega nr 28 Uulu külas asuvate Regu (katastritunnus 84801:001:1453, registriosa 805306, pindala 10 743 m 2 , sihtotstarve elamumaa 100 %) ja...

Uulu külas Regu ja Roosi kinnistute detailplaneeringu algatamine

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2021 korraldusega nr 28 Uulu külas asuvate Regu (katastritunnus 84801:001:1453, registriosa 805306, pindala 10 743 m 2 , sihtotstarve elamumaa 100 %) ja...

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Reiu külas Kerdi kinnistu detailplaneeringu. Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus...

Kerdi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Häädemeeste Vallavalitsus algatas 26.01.2022 korraldusega nr 29 Reiu külas Kerdi kinnistu detailplaneeringu. Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Kerdi kinnistu (katastritunnus...

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 02.03.2022 korraldusega nr 77 vastu Häädemeeste vallas Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu.  Planeeringuala pindala on 6015 m2 ....

Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 02.03.2022 korraldusega nr 77 vastu Häädemeeste vallas Reiu külas Kadi tee 8 kinnistu detailplaneeringu.  Planeeringuala pindala on 6015 m2 ....

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneeringu oma 5.01.2021 istungil. Planeeringuala pindala on 2404 m 2 . Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva...

Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneeringu oma 5.01.2021 istungil. Planeeringuala pindala on 2404 m 2 . Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva...