« Tagasi

Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Häädemeeste Vallavalitsus teatab Häädemeeste vallas Merekülas Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest. Häädemeeste Vallavalitsus kehtestas 09.08.2022 korraldusega nr 347 Häädemeeste vallas Merekülas asuva Killi tee 2 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuala suurus on 13 726 m2.

Planeeringu eesmärk on jagada hoonestatud kinnistu 3 (kolmeks) elamumaa sihtotstarbega krundiks ning anda neile ehitusõigus. Kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga on määratud kinnistule elamuehituse reservmaa juhtotstarve ning detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.