16.10.20

 

Häädemeeste Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
(Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 03.06.2020. a otsusega nr 16)

 

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG