12.05.22

 

Häädemeeste Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
(Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022. a otsusega nr 7)

 

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG