Väljaandja ja toimetus: HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

Toimetajad:
Tiiu Sommer, tel. 444 8897, tiiu.sommer@haademeeste.ee
Toomas Abel, tel. 446 4175, toomas.abel@haademeeste.ee

Postiaadress: Ajaleht "Liiviranna"
Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa

 

Küljendus ja trükk: HANSAPRINT OÜ
Tiraaž 2250 eksemplari

Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.