29.05.24

 

Häädemeeste vald moodustati 2017. aastal senise Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel.

Häädemeeste vald  paikneb pika ja kohati kitsa ribana Pärnust lõunas, Pärnu lahe ja Liivi lahe idakaldal. Valda läbib tuiksoonena Tallinn-Pärnu-Riia maantee ehk Via Baltica ja sellest alguse saav Uulu-Valga maantee. Valla territoorium ulatub Pärnu linna piirilt Läti Vabariigi piirini Iklas.

Ajalooliselt on Häädemeeste vald olnud tükike Liivimaad. Valla keskus asub Uulus.

Meie kodukant on huvipakkuv eelkõige oma loodusliku mitmekesisusega – mererand ja männimetsaga kaetud liivaluited, rannaniidud ja rabad. Maavaradest leidub savi, turvast, kruusa, liiva, ravimuda, mineraalvett.

Põhiline töö on olnud kalapüük, igal talul oli vanasti oma paat ja isegi oma püügikoht. Varasemal ajal püüti noodaga, hiljem võrkudega, praegu mõrdadega. Varem tehti püügivahendid omakedratud niidist.

Häädemeeste valla mereäärsete maade võimalused pole parimad põllumajanduseks, perspektiivne on kariloomade pidamine rannaniitudel. Viimaste taastamiseks ja seal elavate loomaliikide- eelkõige haruldase juttselg- kärnkonna e. kõre ja mitmete linnuliikide elukeskkonna parandamiseks on loodud Luitemaa (Rannametsa-Soometsa) looduskaitseala, mille arendamine on toimunud Euroopa Liidu LIFE- programmi rahalisel abil.

Tulevikualadeks vallas on lisaks muule mitmekesisele ettevõtlusele turism, eriti loodusturism ja puhkemajandus.

Häädemeeste vallas elab 01.01.2024. a seisuga 5021 elanikku Valla pindala on 494 km2.

Häädemeeste vallas on kaks alevikku - Häädemeeste ja Võiste ning 29 küla- Soometsa, Võidu, Sooküla, Arumetsa, Nepste, Pulgoja, Papisilla, Rannametsa, Krundiküla, Penu, Jaagupi, Kabli, Orajõe, Majaka, Treimani, Metsapoole, Ikla, Massiaru, Urissaare, Uuemaa, Uulu, Laadi, Leina, Lepaküla, Metsaküla, Tahkuranna, Piirumi, Mereküla ja Reiu.

 

Häädemeeste

 

 

Võiste

 

HÄÄDEMEESTE KESKKOOL

 

Treimani

 

Häädemeeste valla külade mängud

 

Häädemeeste valla külade talimängud 2024

 

Häädemeeste valda tutvustav video

 

Toimetaja: ANTS JÄRV